Ivan Mikšík – Israel

Tel Aviv, září 2019 / Tel Aviv, September 2019


Tel Aviv - Ptáci /
Tel Aviv - Birds
Tel Aviv - Město /
Tel Aviv - TownExkurze ČSO, březen 2015 / Excursion of the Czech Ornithological Society, March 2015


Ptáci Izraele /
Birds of Israel
Ostatní zvířata (savci, plazi, brouci) /
Other animals (mammals, reptilia, bugs)
Izrael - země a lidé /
Israel - country and people


© Ivan Mikšík

Informace o mne / About me
Informace o práci / My work
Fotografie / Photos
Ornitologie / Ornithology
Kontakt / Contact
E-mail: miksikFatbirder's Top 1000 Birding Websites