Infračervená Fotografie
s filmem Ilford SFX 200


Ivan Mikšík

EnglishPro infračervenou (IR) fotografii se používají speciální filmy se zvýšenou citlivostí v infračervené oblasti. Pro černobílou fotografii se nejčastěji používá Kodak High Speed Infrared (podrobnosti o dalších typech IR filmů a jejich srovnáná najdete zde), z barevných Kodak Infrared EIR. Použití těchto filmů není vůbec jednoduché, je třeba s nimi zacházet velmi opatrně (vyvarovat se vystavení vyšší teplotě, t.zn. uchovávat prakticky stále v ledničce, či dokonce mrazáku), jejich expirace je velmi krátká (životnost se počítá na týdny), cena je o dost vyšší. Navíc tyto filmy nelze použít v některých fotoaparátech, které kontrolují posun filmu infračerveným čidlem (např. Canony řady EOS) - tato čidla totiž osvítí nejenom perforaci, ale i část filmu.
Ilford SFX 200 není pravý IR film - má pouze lehce posunutou citlivost k hranici 740 nm (podrobnosti viz pdf výrobce. Ovšem jeho největší výhodou je, že s ním lze zacházet prakticky obdobným způsobem jako s "normálními" filmy. Při použití vhodného filtru (viz dále) s ním však lze dosáhnout výsledků srovnatelných s "pravými" IR filmy! Přitom film je "komapatibilní" s normálními teplotami (i nad 20°C), má dlouhou životnost, při manipulaci není třeba udržovat tzv. "IR tmu" (tj. nejenom tmu pro viditelné záření, ale i pro IR záření, např. tepelné atd.).

bez filtru (viditelné světlo)
= hlavně 400-700 nm
UV-pass filtr B+W 403
(Schott UG-1)
= hlavně 300-400 nm, část. IR
s vyloučením viditelného světla
zelený filtr
= hlavně 470-600 nm + část. IR
IR photography
B+W 403 (Schott UG-1) +
oranžový filtr = 700-740 (800) nm
oranžový filtr
= zhruba od 520 nm do IRPři IR fotografii je velmi důležitá volba správného filtru, tj. odfiltrování viditelného světla. Pro "pravé" IR filmy se používají tzv. "černé filtry". Jejich název vyplývá z toho, že nepropouštějí viditelné světlo, a tak není pohledem zkrz ně prakticky nic vidět (ale pozor, podobně černé se jeví i "pravé" UV filtry). U filmu Ilford SFX je situace komplikována o to, že v jejich případě nelze tyto IR filtry použít - jejich propustnost leží v oblasti delších vlnových délek, než je citlivost tohoto filmu. Lze samozřejmě koupit specializovaný filtr pouze pro tento film. V tomto článku nabízím jinou možnost - použít kombinaci 2 odlišných filtrů.
Filtr B+W 403 (v kterém je sklo Schott UG-1) je primárně, jako "pravý" UV filtr (tj. UV záření propouštějící/UV-pass), určen k UV fotografii, ale jak plyne z jeho křivka propustnosti), lze ho, v kombinaci s filtrem "odřezávajícím" UV oblast (např. použitý oranžový filtr), s výhodou použít pro IR fotografii s filmem Ilford SFX 200. Jeho spektrální citlivost se totiž vhodně kryje s propustností filtru a proto při použití tohoto "černého" filtru získáme krásne "pseudo" IR fotografie, velmi podobne "pravým" IR fotografiím.

Z hlediska expozice je nejlepší ji určit před nasazením filtru (a také zaostřit) a změnit ji pomocí korekčního faktoru. V případě fotoaparátu Canon EOS 300 je korekční faktor zhruba + 8–9 EV (tj. posunutí o 8–9 exp. stupňů).


bez filtru (viditelné světlo)
= hlavně 400-700 nm
IR photography
B+W 403 (Schott UG-1) +
oranžový filtr = 700-740 (800) nm
bez filtru (viditelné světlo)
= hlavně 400-700 nm
IR photography
B+W 403 (Schott UG-1) +
oranžový filtr = 700-740 (800) nm
oranžový filtr
= zhruba od 520 nm do IR

Další příklady:
Zpět do mých fotostránek

Infrared-, UV- and Full-spectrum photography by "compact" camera

Ultrafialová a infračervená fotografie s Canonem EOS 350D

Infračervená fotografie Canonem 40D

Infrared-, UV- and Full-spectrum photography by Canon EOS500D converted to full-spectrum photography

Odkazy na jiná spojení (IR fotografie)
Infrared Photography FAQ
A Comparison of B/W Infrared Films
WJ
Bjorn Rorslett


Odkazy na mé další stránky
Informace o práci
Fotografie
Ornitologie
Kontakt
E-mail: miksiknatureblink.com

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites