Infračervená Fotografie
s filmem Ilford SFX 200


Ivan Mikšík

English



Pro infračervenou (IR) fotografii se používají speciální filmy se zvýšenou citlivostí v infračervené oblasti. Pro černobílou fotografii se nejčastěji používá Kodak High Speed Infrared (podrobnosti o dalších typech IR filmů a jejich srovnáná najdete zde), z barevných Kodak Infrared EIR. Použití těchto filmů není vůbec jednoduché, je třeba s nimi zacházet velmi opatrně (vyvarovat se vystavení vyšší teplotě, t.zn. uchovávat prakticky stále v ledničce, či dokonce mrazáku), jejich expirace je velmi krátká (životnost se počítá na týdny), cena je o dost vyšší. Navíc tyto filmy nelze použít v některých fotoaparátech, které kontrolují posun filmu infračerveným čidlem (např. Canony řady EOS) - tato čidla totiž osvítí nejenom perforaci, ale i část filmu.
Ilford SFX 200 není pravý IR film - má pouze lehce posunutou citlivost k hranici 740 nm (podrobnosti viz pdf výrobce. Ovšem jeho největší výhodou je, že s ním lze zacházet prakticky obdobným způsobem jako s "normálními" filmy. Při použití vhodného filtru (viz dále) s ním však lze dosáhnout výsledků srovnatelných s "pravými" IR filmy! Přitom film je "komapatibilní" s normálními teplotami (i nad 20°C), má dlouhou životnost, při manipulaci není třeba udržovat tzv. "IR tmu" (tj. nejenom tmu pro viditelné záření, ale i pro IR záření, např. tepelné atd.).

bez filtru (viditelné světlo)
= hlavně 400-700 nm
UV-pass filtr B+W 403
(Schott UG-1)
= hlavně 300-400 nm, část. IR
s vyloučením viditelného světla
zelený filtr
= hlavně 470-600 nm + část. IR
IR photography
B+W 403 (Schott UG-1) +
oranžový filtr = 700-740 (800) nm
oranžový filtr
= zhruba od 520 nm do IR



Při IR fotografii je velmi důležitá volba správného filtru, tj. odfiltrování viditelného světla. Pro "pravé" IR filmy se používají tzv. "černé filtry". Jejich název vyplývá z toho, že nepropouštějí viditelné světlo, a tak není pohledem zkrz ně prakticky nic vidět (ale pozor, podobně černé se jeví i "pravé" UV filtry). U filmu Ilford SFX je situace komplikována o to, že v jejich případě nelze tyto IR filtry použít - jejich propustnost leží v oblasti delších vlnových délek, než je citlivost tohoto filmu. Lze samozřejmě koupit specializovaný filtr pouze pro tento film. V tomto článku nabízím jinou možnost - použít kombinaci 2 odlišných filtrů.
Filtr B+W 403 (v kterém je sklo Schott UG-1) je primárně, jako "pravý" UV filtr (tj. UV záření propouštějící/UV-pass), určen k UV fotografii, ale jak plyne z jeho křivka propustnosti), lze ho, v kombinaci s filtrem "odřezávajícím" UV oblast (např. použitý oranžový filtr), s výhodou použít pro IR fotografii s filmem Ilford SFX 200. Jeho spektrální citlivost se totiž vhodně kryje s propustností filtru a proto při použití tohoto "černého" filtru získáme krásne "pseudo" IR fotografie, velmi podobne "pravým" IR fotografiím.

Z hlediska expozice je nejlepší ji určit před nasazením filtru (a také zaostřit) a změnit ji pomocí korekčního faktoru. V případě fotoaparátu Canon EOS 300 je korekční faktor zhruba + 8–9 EV (tj. posunutí o 8–9 exp. stupňů).


bez filtru (viditelné světlo)
= hlavně 400-700 nm
IR photography
B+W 403 (Schott UG-1) +
oranžový filtr = 700-740 (800) nm
bez filtru (viditelné světlo)
= hlavně 400-700 nm
IR photography
B+W 403 (Schott UG-1) +
oranžový filtr = 700-740 (800) nm
oranžový filtr
= zhruba od 520 nm do IR

Další příklady:








Zpět do mých fotostránek

Infrared-, UV- and Full-spectrum photography by "compact" camera

Ultrafialová a infračervená fotografie s Canonem EOS 350D

Infračervená fotografie Canonem 40D

Infrared-, UV- and Full-spectrum photography by Canon EOS500D converted to full-spectrum photography

Odkazy na jiná spojení (IR fotografie)
Infrared Photography FAQ
A Comparison of B/W Infrared Films
WJ
Bjorn Rorslett


Odkazy na mé další stránky
Informace o práci
Fotografie
Ornitologie
Kontakt
E-mail: miksiknatureblink.com





Fatbirder's Top 1000 Birding Websites