Ivan Mikšík - Oostvaardersplassen (The Netherlands)

(Birdwatching tour by FlevoBirdwatching)

© Ivan Mikšík

  • Back to Photography
  • Ptáci/Birds
  • Seznam ptáků - List of Birds
  • E-mail: miksik
  • Message board / Návštěvní kniha


  • Fatbirder's Top 1000 Birding Websites