Fotografie Magazín 11/2003; Ivan Mikšík portrétuje ptáky


  • Ptáci/Birds
  • Zvířata/Animals
  • Back to Photography
  • Seznam ptáků - List of Birds
  • E-mail: miksik