Ustřičník velký / Eurasian oystercatcher - Haematopus ostralegus

Prague, Czech Republic - 27th July 2014© Ivan Mikšík

  • Back to Charadriiformes
  • Ptáci/Birds
  • Back to Photography
  • Seznam ptáků - List of Birds
  • E-mail: miksik

  • Fatbirder's Top 1000 Birding Websites