Ultrafialová Fotografie (UV fotografie)

Příroda a architektura

Ivan Mikšík


Na fotografiích krajin a architektury je dobře vidět difůzní charakter ultrafialového světla (jsou vidět měkké stíny dokonce i při ostrém slunečním světle).


Konica Chrome R-100, Helios 58/2, 10s, f=8


Fuji_Sensia Fuji_Sensia Fuji_Sensia Fuji_Sensia

Viditelné světlo
UV fotografie Červené spektrum
Oranžový filtr (>520 nm)
Podmínky
Kodak TMax 100, Canon 28-80, +9 EV
Kodak TMax 100, Canon 28-80, +9 EV
Kodak TMax 100, Canon 28-80, +9 EV


Viditelné světlo
UV fotografie Podmínky
Praha, Fujichrome RTPII (pro "normální foto" Konica Chrome R-100), Canon 28-80/3,5-5,6, +10,5 EV, f=22
Orwo NP15, Helios 58/2, +6 EV, f=11
Kodak TMax 100, Canon 28-80, +9 EV
Kodak TMax 100, Canon 28-80, +9 EV
Fujichrome RTP II, Helios 58/2, +9 EV, f=11
Fujichrome RTP II, Helios 58/2, +7 EV, f=11
Fujichrome RTP II, Helios 58/2, +7.5 EV, f=11
Fujichrome RTP II, Canon EF 28-80/3.5-5.6
Velechrám sv. Barbory, Kutná Hora
Fujichrome RTP II, Velechrám sv. Barbory, Kutná Hora
Fomapan 100, Kutná Hora
Fomapan 100, sv. Jakub, Kutná Hora
Fuji Sensia, Canon EF 28-80/3.5-5.6, +13EV, f=11, mořské pobřeží, Fuerteventura, Kanárské otrovy
Stejné jako nahoře, ale zkonvertováno do čb verze

UV fotografie rostlin!!

Infrared-, UV- and Full-spectrum photography by "compact" camera

Infrared-, UV- and Full-spectrum photography by Canon EOS500D converted to full-spectrum photography

Filtr B+W 403 v obchodě B&H PhotoVideo

Zpět na výklad o UV

Zpět na foto stránku

Odkazy na jiná spojení (UV fotografie)
Bjorn Rorslett
Hank Hogan
Fumio Yokozawa
Materials
Beyond Visible - Ultraviolet, Infrared and Luminescence Photography (Shane Elen)


Odkazy na mé další stránky
Informace o mne
Informace o práci
Fotografie
Ornitologie
Kontakt
E-mail: miksik

Google analytics


Fatbirder's Top 1000 Birding Websites