ZOO Budapest, Maďarsko


Ivan Mikšík

ZOO Budapest patří plošně k menším zoologickým zahradám (alespoň v porovnání s Pražskou ZOO), její prostor je přesně ohraničen (z jedné strany i železniční tratí). Přes toto své omezení je zahrada obsahově velmi zajímavá. Asi jako u každé takovéto instituce zde stále probíhají renovace a nové výstavby/úpravy. Asi nejstarším pavilónem je pavilón slonů, který kdysi dávno získal jakousi cenu v architektonické soutěži. Po pravdě řečeno, přesto že je evidentně rekonstruován a ve velmi dobrém stavu, tak mě přijde jako pozůstatek staré představy o presentaci a chovu zvířat v zajetí, kdy byl kladen důraz na "nakašírované" budovy (různé věžičky apod.). Nověji vybudované pavilóny jsou ale dobře upravené a funkční. Co mě trošku vadí je ale např. až moc velká funkčnost v pavilónu opic. Nic proti tomu, chápu, že je třeba často uklízet (jak výkaly, tak i různé zbytky atd.), ale v podstatě umělohmotná podlaha, i když určitě snadno čistitelná pomocí hadice s vodou (na které jsou držáky pro přišroubavání stromů a větví), na mě nepůsobí esteticky příjemně. Ale uznávám, že je to funkčně i hygienicky, a ostatně i finančně, velmi dobré řešení.

A nyní, co mě nejvíce zaujalo:
Rybníček pro vodní ptactvo - vzhledem k pravidelnému krmení se zde shromažďují i volně žijící ptáci (tj. bez přistřížených letek). Obzvláště je v době krmení zajímavé sledovat racky (racci chechtaví) a kormorány. Rovněž zde lze zastihnout volné volavky popelavé. Z ptáků chovaných v ZOO je třeba zmínit hlavně pelikány, ale i vrubozobé (labutě, husy, husice, kachničky).
Skleníky - větší seskupení několika "křídel" skleníků. V každém je jiný biotop vhodně osídlen zvířaty (hlavně ptáci). Rozhodně stojí za zhlédnutí, nejvíce na mě zapůsobil skleník s tamaríny a kaloni, rovněž také velcí hadi. V suterénu skleníků jsou akvária.
Ústřední skála - zde jsou paviání, velké voliéry (např. ibis skalní).
Jednotlivé pavilóny - např. pro zimující ptáky (např. slípky, volavkovití, ibis hnědý, čejka, dytík atd.); oblast dravců (pes pralesní, mývalovci, vlci), voliéra i pavilón papoušků, opice (lidoopi), tučňáci, pavilón hmyzu ...
Jednotlivá zvířata - papoušek kea, orel bělohlavý (dost často pózuje na místě vynikajícím pro fotografování), mandrilové, perličky (v houfu mají skutečně kouzelné chování) a samozřejmě mnoho dalších.

Závěrem mohu tuto zoologickou zahradu vřele doporučit. Stále zde probíhají i stavební změny, takže se lze při každé návštěvě na něco těšit (popisovaný stav je k prosinci 2005).

Vstupné do ZOO je 1400 HUF pro dospělé a 950 HUF pro děti. Dopravně je velmi snadno dostupná pomocí metra (nejstarší "žlutá" linka). Informace o ZOO (bohužel převážně v Maďarštině) jsou na webu ZOO Budapest
Zpět do mých fotostránek

Odkazy na mé další stránky
Informace o mne
Informace o práci
Fotografie
Ornitologie
Kontakt
E-mail: miksiknatureblink.com


Fatbirder's Top 1000 Birding Websites